Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało poradnik „Dobre praktyki dotyczące funkcjonowania jednostek systemu oświaty w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19”. Jest on dostępny na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/dobre-praktyki-w-zakresie-zdalnej-edukacji–poradnik-men. My przedstawiamy wytyczne dotyczące realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

 1. W zajęciach wymagających aktywności fizycznej generalną zasadą jest  wybieranie ćwiczeń odpowiednich do możliwości i sprawności uczniów:
  • prowadzenie zajęć wychowania fizycznego za pośrednictwem ustalonej w szkole platformy/narzędzi wykorzystywanych do zdalnego nauczania,
  • prowadzenie zajęć z wykorzystaniem propozycji zdalnych lekcji wychowania fizycznego dostępnych w sieci,
  • przesyłanie uczniom zestawów ćwiczeń do wykonania w domu, inspirujących uczniów do wykonywania ćwiczeń w warunkach domowych, które umożliwiają zachowanie zdrowia i sprawności fizycznej,
  • zamieszczanie filmów instruktażowych dotyczących różnorodnych ćwiczeń,
  • przygotowanie zestawów ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych możliwych do wykonania w warunkach domowych,
  • dokumentowanie aktywności z wykorzystaniem  kart  zadań sportowych,
  • korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,
  • inicjowanie turniejów w grach indywidualnych, w których uczniowie prowadzą on-line rozgrywki między sobą, np. turniej szachowy,
  • challenge – wyzwania dla uczniów w wykonywaniu różnych ćwiczeń, np. pompki, pajacyki, żonglerka, które umożliwiają ustanawianie i pobijanie rekordów,
  • pomysły na ćwiczenia domowe:
   • ćwiczenia ogólnorozwojowe z wykorzystaniem sprzętów domowych, takich jak krzesło, łóżko, ręcznik,
   • ćwiczenia z przyborami, które uczeń posiada w domu, np. skakanka, hula hop, piłka,
   • domowa siłownia, np. obciążenia z butelek z wodą, taśmy, drążki,
   • programy treningowe,
   • wykonywanie testów sprawności fizycznej,
   • korzystanie z aplikacji internetowych do pomiaru aktywności fizycznej,
  • rodzice powinni być informowani o możliwościach wykonywania danych ćwiczeń przez uczniów z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a uczniowie zachęcani – w miarę możliwości – do ruchu na świeżym powietrzu.
 2. Zajęcia teoretyczne – propozycje:
  • planowanie, np. rozgrzewki, planu treningowego, planu żywieniowego,
  • edukacja prozdrowotna, zasady zdrowego trybu życia,
   zasady gier sportowych,
  • historie Igrzysk Olimpijskich ery nowożytnej i w starożytności
  • przesyłanie materiałów zawierających informacje dotyczące
   np. rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia na temat aktywności fizycznej dzieci i młodzieży wraz z zadaniami sprawdzającymi wiedzę z danej dziedziny,
   testy teoretyczne sprawdzające wiedzę dotyczącą przepisów poszczególnych dyscyplin sportowych,
  • udział w projektach sportowych, np. przygotowanie prezentacji lub filmu promujących działania sportowe szkoły,
  • organizowanie spotkań on-line ze znanymi sportowcami,
  • uczniowie mogą być oceniani za zadane referaty, prezentacje, opracowywanie planów wycieczek, planów żywieniowych (zgodnie z WSO).

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]