Według prawa, w klasach I-III szkoły podstawowej zajęcia wychowania fizycznego mogą być powierzone nauczycielowi posiadającemu odpowiednie kwalifikacje – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639). Warto starać się o te 3 godziny dla nauczycieli wychowania fizycznego. Dlaczego? Bo dzięki temu dzieci mają zajęcia ze specjalistą, bardzo często jest to też jedyna szansa na zajęcia na sali gimnastycznej, z różnorodnymi przyborami i przyrządami, do których często nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej nie ma dostępu. Zajęcia na korytarzu nie dają takich możliwości rozwoju, jak prawdziwe zajęcia wychowania fizycznego. Celem wychowania fizycznego jest wykształcenie nawyku aktywności fizycznej przez cale życie. Im szybciej zaczniemy, tym lepiej i zdrowiej dla dzieci. Nie pozwólmy, aby uczniowie już na początku nauki w szkole zniechęcili się do zajęć ruchowych.

Dyrektor szkoły na początku roku kalendarzowego zaczyna pracować nad organizacją nowego roku szkolnego. Dlatego warto teraz poruszyć ten temat. Pamiętajmy, że najważniejsze jest dobro i zdrowie ucznia. Może się okazać, że takie rozwiązanie, jak przydzielenie godzin wychowania fizycznego w klasach 1-3 w Państwa szkołach (lub szkołach Waszych dzieci), jest możliwe. Nie oczekujmy rozwiązań systemowych, ale zacznijmy działać oddolnie. W wielu szkołach podstawowych, nie tylko o profilu sportowym, dzieci mają od początku wf z nauczycielem wychowania fizycznego. To jest możliwe. Zachęcamy zatem wszystkich nauczycieli i rodziców do działania! Rozmawiajmy w szkołach i wspólnie szukajmy najlepszych rozwiązań.

NWF dołącza się więc do apelu wielu nauczycieli wychowania fizycznego –
WF w klasach 1-3 z nauczycielem wychowania fizycznego!