Obowiązujące akty prawne, ustawy i rozporządzenia MEiN, dotyczące pracy nauczyciela.