Aktualne podstawy programowe z wychowania fizycznego dla każdego etapu edukacyjnego.

 

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego
Pobierz
Podstawa programowa wychowania fizycznego dla klas I-III szkoły podstawowej
Pobierz
Podstawa programowa wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej
Pobierz
Podstawa programowa wychowania fizycznego dla branżowej szkoły I stopnia
Pobierz
Podstawa programowa wychowania fizycznego dla liceum ogólnokształcącego, technikum i szkoły branżowej II stopnia
Pobierz