Małgorzata Zalewska

Doktor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Nauczyciel wychowania fizycznego w liceum ogólnokształcącym w Warszawie. W latach 2017 – 2019 wicedyrektor szkoły. W latach 2013 – 2016 adiunkt w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie – nauczane przedmioty to metodyka wychowania fizycznego, metodyka zaawansowana, edukacja zintegrowana. Prowadząca szkolenia oraz lider szkolny w Projekcie KIK-34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanym w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Autorka programu nauczania z wychowania fizycznego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum. Autorka rozkładów materiału z wychowania fizycznego na wszystkie etapy edukacyjne. Menedżer imprez sportowych, instruktor narciarstwa zjazdowego, gimnastyki sportowej, lekkiej atletyki, nordic walking, żeglarstwa deskowego. Absolwentka Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Wieloletnia współorganizatorka i prowadząca masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Instruktor i wychowawca na obozach dla dzieci i młodzieży. Propagatorka mało znanych form aktywności fizycznej. Autorka wielu publikacji z zakresu nauk o kulturze fizycznej, organizator i uczestnik licznych konferencji i seminariów z zakresu wychowania fizycznego. Współzałożycielka i obecna prowadząca blog NWF. Pomysłodawczyni i administratorka grupy na FB „WF ma znaczenie!”.

Tadeusz Staniszewski

Doktor nauk o wychowaniu fizycznym. Przez cały okres pracy naukowo – dydaktycznej związany z Akademią Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W latach 1995 – 2016 kierownik Zakładu Zabaw, Gier Ruchowych i Tańców w Katedrze Teorii Wychowania Fizycznego i Pedagogiki, a w latach 2002 – 2005 Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Autor ponad stu pięćdziesięciu publikacji metodycznych i popularno – naukowych z zakresu zabaw i gier ruchowych. Przez wiele lat współpracował z Redakcją Dziecięco – Młodzieżową Telewizji Polskiej, dzieciom znany jako „Tatuś Małgosi” z Domowego Przedszkola. Ma w swoim telewizyjnym dorobku kilkadziesiąt autorskich programów rekreacyjno – sportowych przeznaczonych dla młodej widowni, ważniejsze z nich to: Baw się z nami; Spróbuj i Ty; Mamo, Tato pobaw się ze mną; Od Aten do Atlanty. Autor programów i prowadzący zajęcia na wielu kursach podyplomowych dla nauczycieli przedszkoli, nauczania zintegrowanego i wychowania fizycznego. W 2021 prowadzi zajęcia dla nauczycieli wychowania fizycznego w ramach centralnego programu WF z AWF. W ramach porozumienia między AWF Warszawa a Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy w 2004 roku opracował, wdrożył i do dzisiaj koordynuje, program nadobowiązkowych zajęć wychowania fizycznego dla dzieci klas I-III dla m.st. Warszawy – „Od zabawy do sportu”. Organizator ponad stu masowych imprez rekreacyjno – sportowych, ważniejsi kontrahenci to: Coca Cola, PKOL, Fundacja Olimpijska, Olimpiady Specjalne, Kredyt Bank, Bank Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy.

Katarzyna Pankowska-Jurczyk

Doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog, interwent kryzysowy, nauczyciel dyplomowany, były konsultant ds. wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej i psychoedukacji w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie. Instruktor pływania, gimnastyki i piłki siatkowej. Członek komisji Wojewódzkiego Zespołu Szkół Promujących Zdrowie. Koordynator wojewódzki w Projekcie KIK-34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanym w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Konsekwentnie wprowadza elementy ruchu i aktywności fizycznej do kursów kwalifikacyjnych – terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Wiele lat prowadziła zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Współpracowała w ramach projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia „Metodyka wychowania fizycznego w klasach I-III, gimnastyka korekcyjna”). Prowadzaca szkolenia dla nauczycieli z zakresu metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego oraz kurs doskonalący „Elementy gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu i szkole”. Autorka wielu publikacji, organizator i uczestnik licznych konferencji i seminariów z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

Kamila Staniszewska

Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie na wydziale wychowanie fizyczne. Nauczyciel dyplomowany w jednym z warszawskich liceów. Od zawsze związana ze sportem: 12 lat trenowała łyżwiarstwo szybkie. Instruktorka narciarstwa, tenisa i pływania. Obecnie również fotografka pasjonująca się głównie fotografią portretową. Jej kadr pt.” Praca domowa” został wyróżniony w międzynarodowym konkursie fotograficznym Sony World Photography Awards w 2017 r. i zdobił niejedną konferencję dla nauczycieli (http://www.foto-kurier.pl/aktualnosci/wydarzenia/2-pokaz-5753-arek-rataj-zwyciezca-poland-national-award.html)

Marcin Mielniczuk

Wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Wybitny praktyk i ceniony nauczyciel akademicki. Specjalizuje się w wyszukiwaniu i upowszechnianiu starych, często zapomnianych zabaw i gier ruchowych. Organizator masowych imprez rekreacyjno – sportowych. Od wielu lat zaangażowany w ruch olimpiad specjalnych. Instruktor narciarstwa zjazdowego i żeglarstwa.