Programy nauczania wychowania fizycznego i oparte na tych programach rozkłady materiału z wychowania fizycznego. Zarówno programy, jak i rozkłady, są podporządkowane aktualnie obowiązującym podstawom programowym. Rozkłady materiału są dostępne również w formacie CSV, który umożliwia import rozkładu bezpośrednio do dziennika elektronicznego. Rozkłady materiału można modyfikować, czyli można je dostosować do warunków danej szkoły, możliwości uczniów oraz oczywiście potrzeb nauczyciela.