Definicje

 1. Serwis – internetowy serwis usługowy o nazwie nauczycielwf.pl, zamieszczony pod adresem internetowym https://nauczycielwf.pl/, pośredniczący między autorami serwisu a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w Serwisie i nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 3. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do materiałów zamieszczonych w Serwisie w postaci artykułów lub w postaci plików komputerowych.
 4. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności są to: dokumenty w formacie PDF, DOC, DOCX, EPUB, MUBI prezentacje w formacie PPT i PPTX, filmy w formacie VLC.

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa umowę świadczenia usług oraz zasady funkcjonowania Serwisu internetowego nauczycielwf.pl.
 2. Właścicielem Serwisu nauczycielwf.pl jest firma Małgorzaty Zalewskiej prowadzącej działalność gospodarczą: Małgorzata Zalewska Nauczyciel wychowania fizycznego, ul. Kościelna Droga 107C, 05-092 Łomianki Dolne,
  NIP: 118-151-21-34, REGON: 521231710 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod nr:1181512134.
 3. Serwis nauczycielwf.pl poświęcony jest tematyce nauczania oraz organizacji nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych.
 4. Artykuły i publikacje zamieszczane w Serwisie nauczycielwf.pl są chronione są prawami autorskimi.
 5. Rejestrując konto w Serwisie nauczycielwf.pl automatycznie wyrażasz zgodę na warunki w regulaminie.
 6. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest darmowe. Serwis oferuje płatne usługi (Produkty), lecz żaden Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z tych usług.
 7. Rejestracja w Serwisie dokonywana jest automatycznie w momencie złożenia zamówienia na dowolny Produkt.
 8. Informacje na temat przetwarzania danych znajdują się w Polityce prywatności
 9. Serwis nauczycielwf.pl zastrzega sobie prawo do zmiany opłat opublikowanych w Serwisie.
 10. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Użytkownikiem”.
 11. Serwis nauczycielwf.pl daje możliwość zamieszczania własnych publikacji przez Użytkowników i inne osoby z zewnątrz.
 12. Serwis nauczycielwf.pl stwarza możliwość reklamowania się, oferowania swoich usług i produktów na łamach serwisu. Wszelkie warunki zamieszczania reklam regulowane będą odrębnymi umowami, pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 13. Serwis nauczycielwf.pl nie ponosi odpowiedzialności za awarię serwera lub tymczasowy brak dostępu do serwisu.
 14. Właścicielowi serwisu według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników albo adresów e-mail w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 15. Wybrane przez siebie hasło dostępu należy poufnie chronić i pod żadnym pozorem nie wolno go przekazywać osobom trzecim w celu nieuprawnionego korzystania z Serwisu nauczycielwf.pl.
 16. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.
 17. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Użytkownika w zakładce regulamin. W trakcie realizacji zamówienia Użytkownika obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia.
 18. Serwis zapewnia Użytkownikowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności serwisu www.nauczycielwf.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

ZAMÓWIENIE

 1. Treści cyfrowe przesyłane są na podany podczas składania zamówienia adres email automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty. W szczególnych przypadkach czas wysyłki może się wydłużyć.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 3. Przesyłki produktów w wersji papierowej realizowane będą za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.
 4. Dostawa produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 5. Zamówienia dokonuje się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie serwisu nauczycielwf.pl.
 6. Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH

 1. Zakupione i opłacone treści cyfrowe będzie można pobrać klikając w link otrzymany na adres email podany podczas składania zamówienia.
 2. Do prawidłowego korzystania z treści cyfrowych niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader i/lub Microsoft Office Word i/lub Microsoft Office PowerPoint, do filmów?
 3. Treści cyfrowe mogą być chronione poprzez ograniczenie możliwości kopiowania, edycji i drukowania.

 

PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie nauczycielwf.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN).
 2. Zapłaty za złożone zamówienie należy dokonać w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie może zostać automatycznie anulowane.
 3. Dostępne metody płatności:
  1. Przelew tradycyjny (we własnym zakresie klienta).
  2. Przelew na platformie Płatności24.pl (karta płatnicza, przelew z rachunku). Regulamin na stronie przelewy24.pl
 4. W zależności od życzenia klienta, do każdego zamówienia dołączony jest paragon lub Faktura Vat.

 

REKLAMACJE

 1. Reklamację produktu można zgłosić na adres mailowy kontakt@nauczycielwf.pl lub poprzez formularz kontaktowy. Wszelkie zgłoszenia rozpatrujemy indywidualnie.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany podczas Rejestracji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.