Aktualizacja dnia 01 września 2018r.

Regulamin korzystania z serwisu nauczycielwf.pl

Definicje

 1. Serwis – internetowy serwis usługowy o nazwie nauczycielwf.pl, zamieszczony pod adresem internetowym https://nauczycielwf.pl/, pośredniczący między autorami serwisu a Użytkownikami w transakcjach sprzedaży Produktów.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna zarejestrowana w Serwisie i nabywająca Produkt za pomocą Serwisu.
 3. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do materiałów zamieszczonych w Serwisie w postaci artykułów lub w postaci plików komputerowych.
 4. Treść cyfrowa – dane wytwarzane i dostarczane w formie cyfrowej, w szczególności są to: dokumenty w formacie PDF, DOC i DOCX, prezentacje w formacie PPT i PPTX.

Postanowienia ogólne

 1. Poniższy Regulamin określa umowę świadczenia usług oraz zasady funkcjonowania Serwisu internetowego nauczycielwf.pl.
 2. Właścicielem Serwisu nauczycielwf.pl jest firma Fundacja Wsparcie i Rozwój z siedzibą w Warszawie, ul. Makuszyńskiego 10 lok. 4, 01-860 Warszawa, NIP: 1182105000
  wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Delegatura Biura Działalności Gospodarczej i Zezwoleń.
 3. Serwis nauczycielwf.pl poświęcony jest tematyce nauczania oraz organizacji nauczania na wszystkich etapach edukacyjnych.
 4. Artykuły i publikacje zamieszczane w Serwisie nauczycielwf.pl są chronione są prawami autorskimi.
 5. Rejestrując konto w Serwisie nauczycielwf.pl automatycznie wyrażasz zgodę na warunki w regulaminie.
 6. Rejestracja oraz korzystanie z Serwisu jest darmowe. Serwis oferuje płatne usługi (Produkty), lecz żaden Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z tych usług.
 7. Rejestracja w Serwisie dokonywana jest automatycznie w momencie złożenia zamówienia na dowolny Produkt.
 8. Serwis nauczycielwf.pl  zastrzega sobie prawo do zmiany opłat opublikowanych w Serwisie.
 9. Jeżeli Produkt nabywa nieletni Użytkownik, zapewnia on, że jego prawny opiekun przekazał mu środki na zapłacenie za nią lub że środki te zostały mu przekazane do dowolnego wykorzystania.
 10. Serwis nauczycielwf.pl daje możliwość zamieszczania własnych publikacji przez Użytkowników, i inne osoby z zewnątrz.
 11. Serwis nauczycielwf.pl stwarza możliwość reklamowania się, oferowania swoich usług i produktów na łamach serwisu. Wszelkie warunki zamieszczania reklam regulowane będą odrębnymi umowami, pomiędzy zainteresowanymi stronami.
 12. Serwis nauczycielwf.pl nie ponosi odpowiedzialności za awarię serwera lub tymczasowy brak dostępu do serwisu.
 13. Właścicielowi bloga według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników albo adresów e-mail w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
 14. Wybrane przez siebie hasło dostępu należy poufnie chronić i pod żadnym pozorem nie wolno go przekazywać osobom trzecim w celu nieuprawnionego korzystania z Serwisu nauczycielwf.pl.

Polityka prywatności

 1. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik może zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób.
 2. Dane, o których mowa w pkt 1 Polityki Prywatności, to w większości przypadków imię i adres e-mail. W przypadku formularzy zamówień niezbędne jest podanie pełnych danych osobowych.
 3. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 4. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są tylko w celu realizacji usług oferowanych przez Serwis nauczycielwf.pl, w szczególności do kontaktowania się z Użytkownikiem, zapewniania mu pomocy oraz do realizacji płatności. Właściciel Serwisu jest administratorem danych.
 5. Podanie danych jest dobrowolne. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Korzystanie z usług świadczonych przez Serwis nauczycielwf.pl traktowane jest jako wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe.
 8. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny, aby można było wysłać danemu Użytkownikowi newsletter. Imię pozwala zwracać się do Użytkowników po imieniu.
 9. Rejestrując się w Serwisie, Użytkownik automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości w formie newsletter.
 10. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wysyłania, na adres e-mail podany podczas rejestracji, niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i którzy zgodzili się z postanowieniami Regulaminu, w szczególności z Polityką Prywatności.
 11. Dane osobowe Użytkowników, dokonujących płatności za nabywane Produkty są przekazywane spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, jako Administratora Danych Osobowych (60-324 Poznań, ul. Grunwaldzka 182), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399. oraz spółce Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
  Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania płatności przez PayU S.A. lub Dotpay S.A.
 12. Właściciel Serwisu nie udostępnia danych osobowych Użytkowników osobom trzecim z wyjątkiem omówionych w punkcie 11 Polityki Prywatności.
 13. Właściciel Serwisu nie jest odpowiedzialny za politykę prywatności innych firm, których linki/adresy znajdują się na stronach Serwisu.

ZAMÓWIENIE

 1. Treści cyfrowe przesyłane są na podany, podczas składania zamówienia, adres email automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty. W szczególnych przypadkach czas wysyłki może wydłużyć się maksymalnie do 24 godzin.
  Przesyłki produktów w wersji papierowej realizowane będą za pośrednictwem przesyłki kurierskiej w ciągu maksymalnie 7 dni roboczych.
 2. Dostawa produktów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Zamówienia na usługi płatne dokonuje się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie serwisu nauczycielwf.pl.
 4. Kupujący ponosi całą odpowiedzialność za prawidłowe wypełnienie formularza.

ZASADY KORZYSTANIA Z TREŚCI CYFROWYCH

 1. Zakupione i opłacone treści cyfrowe będzie można pobrać klikając w link otrzymany na adres email podany podczas składania zamówienia.
 2. Treść cyfrową należy pobrać w terminie 72 godzin od otrzymania emaila z potwierdzeniem opłacenia zamówienia. Po tym czasie link do produktu cyfrowego przestaje być aktywny i nie będzie możliwości pobrania treści cyfrowych. W szczególnych przypadkach na prośbę kupującego link może być ponownie aktywowany przez administratora Serwisu.
 3. Do prawidłowego korzystania z treści cyfrowych niezbędne jest oprogramowanie Adobe Acrobat Reader i/lub Microsoft Office Word i/lub Microsoft Office PowerPoint.
 4. Treści cyfrowe mogą być chronione poprzez ograniczenie możliwości kopiowania, edycji i drukowania.

PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane w serwisie nauczycielwf.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Zapłaty za złożone zamówienie należy dokonać w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie tego terminu zamówienie może zostać automatycznie anulowane.
 3. Dostępne metody płatności: płatności internetowe, przelew lub przekaz pocztowy na konto podane po dokonaniu zamówienia.
 4. Usługę płatności internetowych oraz Usługę Premium SMS obsługuje Dotpay S.A.
 5. Usługa SMS dostępna jest w sieciach T-mobile, Plus GSM, Orange, Play, Heyah i Sami Swoi.
 6. Regulamin korzystania z Usługi Premium SMS znajduje się pod adresem http://www.dotpay.pl/regulamin-serwisow-sms-premium/.
 7. Link do formularza służącego do składania reklamacji dotyczących Usług SMS: http://www.dotpay.pl/reklamacje/.
 8. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Przedmiotowe usługi świadczy Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych, na podstawie Regulaminu usług dostępnego pod adresem: http://www.dotpay.pl/o_serwisie/regulaminy/.

REKLAMACJE

 1. Reklamację produktu można zgłosić na adres mailowy info@nauczycielwf.pl lub poprzez formularz kontaktowy. Wszelkie zgłoszenia rozpatrujemy indywidualnie.
 2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni roboczych od otrzymania reklamacji. O odmowie uwzględnienia reklamacji i jej powodach Usługodawca poinformuje użytkownika wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej użytkownika, podany podczas Rejestracji. Jeśli Usługodawca nie odniesie się do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że reklamacja została uznana za uzasadnioną.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close