Strona główna/Podstawa programowa wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

Podstawa programowa wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej

0,00 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.

Zaloguj się, aby pobrać ten plik.

Opis

Podstawa programowa wychowania fizycznego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

 

WAŻNE!

Dokument mogą pobrać tylko osoby zalogowane na stronie nauczycielwf.pl

Tytuł

Przejdź do góry