Aktualnie obowiązujące rozporządzenia MEiN dotyczące pracy nauczyciela.