Ostatnie wpisy użytkownika Katarzyna Pankowska-Jurczyk

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Rozporządzenie wprowadza pewne zmiany. W szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych mogą być tworzone oddziały sportowe oraz oddziały mistrzostwa sportowego. Szkolenie sportowe będzie odbywało się na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Program szkolenia opracowuje polski związek sportowy zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia. Program szkolenia w danym sporcie polski...

Czytaj więcej

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty

W roku  szkolnym 2016/2017 zniesiony zostanie obowiązkowy sprawdzian szóstoklasisty. Począwszy od 2017 r. zdający będą mogli odwołać się od wyników części pisemnej egzaminów: maturalnego i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, działającego przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Już od roku szkolnego 2015/2016 osoby zadające egzamin maturalny i potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a od roku szkolnego...
Czytaj więcej

Ruszamy po zdrowie – Edukacja zdrowotna

28 stycznia 2016r współtwórczyni naszego bloga wygłosiła dwa wykłady dotyczące edukacji zdrowotnej podczas II Konferencji z cyklu „Ruszamy po zdrowie” – Edukacja zdrowotna. Jeden z wykładów dotyczył zdrowia i jego aspektów oraz modeli edukacji zdrowotnej. Drugi natomiast poruszył tematykę realizacji edukacji zdrowotnej w szkole w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w...
Czytaj więcej

Rozporządzenie MEN z dnia 10 listopada 2015 o podziale środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 listopada 2015 r. to jedno z ostatnich Rozporządzeń podpisanych przez Minister Edukacji Narodowej Joannę Kluzik-Rostkowską regulujące podział środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, będzie można dofinansować: organizację i prowadzenie doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizację i prowadzenie wspomagania szkół i placówek oraz sieci współpracy...
Czytaj więcej

Ostatnie komentarze użytkownika Katarzyna Pankowska-Jurczyk

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close