Program wychowania fizycznego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego „Wychowanie do aktywności fizycznej przez całe życie”