Strona główna/Program wychowania fizycznego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego

Program wychowania fizycznego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego

43,00 

Brak w magazynie

Program wychowania fizycznego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego „Wychowanie do aktywności fizycznej przez całe życie”

Brak w magazynie

Kategoria: Tagi: ,

Opis

W roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z harmonogramem reformy edukacji z 2017 roku, uczniowie ośmioletnich szkół podstawowych rozpoczęli naukę w nowopowstałych szkołach ponadpodstawowych. Niniejszy program powstał w celu wsparcia nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół ponadpodstawowych. Program nauczania wychowania fizycznego „Wychowanie do aktywności fizycznej przez całe życie” zawiera treści zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467). Niniejszy program jest propozycją dla nauczycieli wychowania fizycznego uczących w czteroletnich liceach ogólnokształcących.

W programie „Wychowanie do aktywności fizycznej przez całe życie” uwzględniono wymagania szczegółowe z podstawy programowej. Treści nauczania zostały podzielone na cztery lata edukacji. Wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować zostały przedstawione w formie tabeli. Opisane wymagania korespondują z wiadomościami i umiejętnościami opanowanymi przez uczniów w poprzednich etapach edukacyjnych. Proponowany układ treści w odniesieniu do poszczególnych lat szkolnych jest tylko propozycją, którą każdy nauczyciel może modyfikować według własnych potrzeb uwzględniając specyficzne warunki danej placówki (np. bazę sportowo-rekreacyjną szkoły, kadrę nauczycielską, możliwości uczniów itp.).

Program zawiera dodatkowo dwie propozycje zasad przedmiotowego oceniania z wychowania fizycznego.

 

Autorką programu jest dr Małgorzata Zalewska.

 

Program wysyłany jest w pliku pdf.

Tytuł

Przejdź do góry