Strona główna/Program wychowania fizycznego dla I etapu edukacyjnego

Program wychowania fizycznego dla I etapu edukacyjnego

43,00 

Brak w magazynie

Program wychowania fizycznego dla klas I-III szkoły podstawowej „Rozwijam się”

Brak w magazynie

Opis

Program wychowania fizycznego dla klas I-III szkoły podstawowej „Rozwijam się” autorstwa dr Katarzyny Pankowskiej-Jurczyk i Zofii Cichalewskiej.

Program jest propozycją uwzględniającą wszystkie wytyczne odnoszące się do szeroko rozumianej edukacji fizycznej najmłodszych uczniów, które znajdują się w tekście preambuły i załącznika 2 w części dotyczącej edukacji wczesnoszkolnej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Stosowne odniesienia odnaleziono zarówno w Celach kształcenia – wymaganiach ogólnych czterech obszarów rozwojowych, jak i Treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych poszczególnych edukacji, w tym przede wszystkim w bloku IX Wychowanie fizyczne oraz Warunkach i sposobach realizacji, a także w Zadaniach szkoły. Składają się one na zbiór wzajemnie się uzupełniających zagadnień, co spełnia postulat postrzegania biopsychospołecznego rozwoju dziecka w procesie wychowania fizycznego. Takie całościowe spojrzenie na dokument rozporządzenia warunkuje ostateczny kształt niniejszego programu.

 

 

Program wysyłany jest w pliku pdf.

Tytuł

Przejdź do góry