Avada Classic Shop

Program wychowania fizycznego dla pięcioletniego technikum

43,00 

Program wychowania fizycznego dla pięcioletniego technikum „Wychowanie do aktywności fizycznej przez całe życie”

Opis

Program nauczania wychowania fizycznego „Wychowanie do aktywności fizycznej przez całe życie” zawiera treści zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467). Niniejszy program jest propozycją dla nauczycieli wychowania fizycznego uczących w pięcioletnich technikach.

W programie „Wychowanie do aktywności fizycznej przez całe życie” uwzględniono wymagania szczegółowe z podstawy programowej. Treści nauczania zostały podzielone na pięć lat edukacji. Wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować zostały przedstawione w formie tabeli. Opisane wymagania korespondują z wiadomościami i umiejętnościami opanowanymi przez uczniów w poprzednich etapach edukacyjnych. Proponowany układ treści w odniesieniu do poszczególnych lat szkolnych jest tylko propozycją, którą każdy nauczyciel może modyfikować według własnych potrzeb uwzględniając specyficzne warunki danej placówki (np. bazę sportowo-rekreacyjną szkoły, kadrę nauczycielską, możliwości uczniów itp.).

Program zawiera dodatkowo dwie propozycje zasad przedmiotowego oceniania z wychowania fizycznego.

 

Autorką programu jest dr Małgorzata Zalewska.

 

 

 

Program jest w formacie PDF.

Tytuł

Przejdź do góry