Małgorzata Zalewska w rozmowie o bezpieczeństwie na lekcjach wf. Rozmowa dotyczyła wypadków na lekcjach wychowania fizycznego.