Rozkład przewidziany jest na 64 godziny w roku (dwie godziny w tygodniu). Rozkład jest dostępny w formacie CSV. Wersja ta jest przygotowana do bezpośredniego zaimportowania tematów do dziennika elektronicznego Librus. Rozkład można edytować, aby dopasować go do indywidualnych potrzeb nauczyciela. Autorka: dr Małgorzata Zalewska

Teoria dotycząca realizacji podstawy programowej oraz prezentacja i karty pracy do wykorzystania podczas lekcji. 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:      1) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.  

Dodaj do koszyka

Wdrożenie podstawy programowej do wszystkich etapów kształcenia powoduje konieczność tworzenia nowych programów nauczania. Program wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia „Rozwijam się” jest jedną z propozycji. Program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością…

Dodaj do koszyka

Szkoła podstawowa. Klasy I-III Czas trwania: 45 minut Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Cele szczegółowe: • Wiadomości: uczeń wie dlaczego ruch jest ważny dla zachowania zdrowia • Umiejętności: uczeń umie dokładnie złapać i podać piłkę • Postawy: uczeń współpracuje z partnerem Przybory i przyrządy: • szarfy • piłki • obręcze gimnastyczne • pachołki

Plan wynikowy z piłki nożnej na 64 godziny zajęć dla szkoły ponadgimnazjalnej.

Rozkład materiału z wychowania fizycznego dla II etapu edukacyjnego zgodny z nową podstawą programową. Rozkład przewidziany jest na 38 tygodni dydaktycznych, czyli na 152 godziny w roku. Rozkład jest spójny z programem "Rozwijam się" dr Katarzyny Pankowskiej-Jurczyk i Zofii Cichalewskiej. Rozkład jest dostępny w formacie PDF i CSV. Wersja rozkładu materiału w formacie CSV jest przygotowana do bezpośredniego zaimportowania tematów…

Dodaj do koszyka

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close