Teoria dotycząca realizacji podstawy programowej oraz prezentacja i karty pracy do wykorzystania podczas lekcji. 4. Bezpieczna aktywność fizyczna i higiena osobista. Uczeń:      1) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.  

Dodaj do koszyka

Wdrożenie podstawy programowej do wszystkich etapów kształcenia powoduje konieczność tworzenia nowych programów nauczania. Poniższy program jest jedną z propozycji. Program jest zgodny z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 811).

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego dla wszystkich  etapów edukacyjnych. Elementy składowe oceny: a) frekwencja (systematyczność) b) aktywność (zaangażowanie), poziom wiedzy, działalność na rzecz sportu szkolnego, działalność pozalekcyjna związana ze sportem, kulturą fizyczną i rekreacją, stosunek do przedmiotu c) poziom umiejętności ruchowych

OPIS ROZKŁADU MATERIAŁU: Rozkład materiału z wychowania fizycznego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego zgodny z nową podstawą programową. Rozkład przewidziany jest na 38 tygodni dydaktycznych, czyli 114 godzin w roku szkolnym w klasach 1-3 i 30 tygodni dydaktycznych, czyli 90 godzin w roku szkolnym w klasie 4 . Rozkład jest spójny z programem „Wychowanie do aktywności fizycznej przez całe życie” dr Małgorzaty Zalewskiej. Rozkład jest dostępny w formacie…

Dodaj do koszyka

Teoria dotycząca realizacji podstawy programowej oraz prezentacja i karta pracy do wykorzystania podczas lekcji. Uczeń kończący klasę III: 4) w zakresie bezpieczeństwa i edukacji zdrowotnej:      a) dba o higienę osobistą i czystość odzieży.

Dodaj do koszyka

Szkoła podstawowa. Klasy I-III Czas trwania: 45 minut Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Cele szczegółowe: • Wiadomości: uczeń wie, że należy uważać na kolegów podczas zabaw bieżnych • Umiejętności: uczeń prawidłowo odwodzi rękę przed rzutem jednorącz • Postawy: uczeń proponuje swój sposób wykonania rzutu woreczkiem na odległość Przybory i przyrządy: • szarfy • piłki • woreczki • pachołki • materace

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close