O szkoleniu: SZKOLENIE UKŁAD TANECZNY SALSA jest przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności tanecznych i dla tych, którzy prowadzą zajęcia związane z ogólną aktywnością fizyczną. Co to jest salsa? Salsa jest popularnym na całym świecie tańcem latyno-amerykańskim o pochodzeniu karaibskim rozwiniętym…

Rozkład przewidziany jest na 64 godziny w roku (dwie godziny w tygodniu). Rozkład jest dostępny w formacie CSV. Wersja ta jest przygotowana do bezpośredniego zaimportowania tematów do dziennika elektronicznego Librus. Rozkład można edytować, aby dopasować go do indywidualnych potrzeb nauczyciela. Autorka: dr Małgorzata Zalewska

Teoria dotycząca realizacji podstawy programowej oraz prezentacja i karty pracy do wykorzystania podczas lekcji. 6. Edukacja zdrowotna. Uczeń: 1) wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa (…).

Dodaj do koszyka

Szkoła podstawowa. Klasy I-III Czas trwania: 45 minut Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Cele szczegółowe: • Wiadomości: uczeń rozróżnia pojęcia: rząd i szereg • Umiejętności: uczeń prawidłowo wykonuje skoki obunóż • Postawy: uczeń potrafi zachować się w sytuacji zwycięstwa i przegranej Przybory i przyrządy: • szarfy • pachołki/chorągiewki • piłka siatkowa

OPIS PROGRAMU: W roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z harmonogramem reformy edukacji z 2017 roku, uczniowie ośmioletnich szkół podstawowych rozpoczną naukę w nowopowstałych szkołach ponadpodstawowych. Niniejszy program powstał w celu wsparcia nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół ponadpodstawowych. Program nauczania wychowania fizycznego „Wychowanie do aktywności fizycznej przez całe życie” zawiera treści zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018r.…

Plan wynikowy z edukacji zdrowotnej dla szkoły ponadgimnazjalnej na 32 godziny zajęć.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close