Zdrowie jako wartość i zasób dla społeczeństwa - materiały na lekcję wychowania fizycznego z edukacji zdrowotnej dla szkoły ponadpodstawowej

  • szt.
  • Cena netto: 8,94 zł 11,00 zł

Edukacja zdrowotna w szkole ponadpodstawowej - materiały na lekcję.

Pakiet Zdrowie jako wartość i zasób dla społeczeństwa zawiera:

  • Teorię dotyczącą realizacji podstawy programowej
  • Prezentację gotową do przedstawienia uczniom
  • Kartę pracy do wykorzystania podczas lekcji

 

Treść punktu z podstawy programowej

 

Wychowanie fizyczne – III etap edukacyjny (szkoła ponadpodstawowa)                                        

 

IV. Edukacja zdrowotna.

1.W zakresie wiedzy. Uczeń:

6) wyjaśnia, dlaczego zdrowie jest wartością dla człowieka i zasobem dla społeczeństwa (…).

 

Autor: Katarzyna Pankowska-Jurczyk
Rodzaj: płatne