O nas

 

Małgorzata Zalewska

Doktor nauk o kulturze fizycznej, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Nauczyciel wychowania fizycznego w XXII Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. José Martí w Warszawie. W latach 2017 - 2019 wicedyrektor szkoły. W latach 2013 - 2016 adiunkt w Wyższej Szkole Edukacja w Sporcie w Warszawie – nauczane przedmioty to metodyka wychowania fizycznego, metodyka zaawansowana, edukacja zintegrowana. Prowadząca szkolenia oraz lider szkolny w Projekcie KIK-34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanym w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Autorka programu nauczania z wychowania fizycznego dla liceum ogólnokształcącego, w którym realizowane są zajęcia do wyboru według założeń Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie. Menedżer imprez sportowych, instruktor narciarstwa zjazdowego, gimnastyki sportowej, lekkiej atletyki, nordic walking, żeglarstwa deskowego. Absolwentka Studiów Podyplomowych Zarządzanie Oświatą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.  Wieloletnia współorganizatorka i prowadząca masowe imprezy sportowo-rekreacyjne. Instruktor i wychowawca na obozach dla dzieci i młodzieży. Propagatorka mało znanych form aktywności fizycznej. Autorka wielu publikacji z zakresu nauk o kulturze fizycznej, organizator i uczestnik licznych konferencji i seminariów z zakresu wychowania fizycznego.

 

Katarzyna Pankowska-Jurczyk

Doktor nauk o kulturze fizycznej, psycholog, interwent kryzysowy, nauczyciel dyplomowany, konsultant ds. wychowania fizycznego, edukacji zdrowotnej i psychoedukacji w Mazowieckim Samorządowym Centrum  Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Warszawie. Instruktor pływania, gimnastyki i piłki siatkowej. Członek komisji Wojewódzkiego Zespołu Szkół Promujących Zdrowie. Koordynator wojewódzki w Projekcie KIK-34 „Zapobieganie nadwadze i otyłości oraz chorobom przewlekłym poprzez edukację społeczeństwa w zakresie żywienia i aktywności fizycznej” realizowanym w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Konsekwentnie wprowadza elementy ruchu i aktywności fizycznej do kursów kwalifikacyjnych – terapii pedagogicznej i oligofrenopedagogiki. Wiele lat prowadziła zajęcia z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Współpracowała w ramach projektu „Nowe kompetencje – nowe możliwości” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (przygotowanie materiałów szkoleniowych i przeprowadzenie szkolenia „Metodyka wychowania fizycznego w klasach I-III, gimnastyka korekcyjna”). Obecnie prowadzi szkolenia dla nauczycieli z zakresu metodyki zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i wyrównawczych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego oraz kurs doskonalący „Elementy gimnastyki korekcyjnej w przedszkolu i szkole”. Autorka wielu publikacji,  organizator i uczestnik licznych konferencji i seminariów z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.

 

Tadeusz Staniszewski

Pracownik naukowo – dydaktyczny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Doktor nauk o wychowaniu fizycznym. W latach 1995 – 2016 kierownik Zakładu Zabaw, Gier Ruchowych i Tańców w Katedrze Teorii Wychowania Fizycznego i Pedagogiki, a w latach 2002 – 2005 Prodziekan Wydziału Wychowania Fizycznego Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie.  Autor ponad stu pięćdziesięciu publikacji metodycznych i popularno – naukowych z zakresu zabaw i gier ruchowych. Przez wiele lat współpracował z Redakcją Dziecięco – Młodzieżową Telewizji Polskiej, dzieciom znany jako „Tatuś Małgosi” z Domowego Przedszkola. Ma w swoim telewizyjnym dorobku kilkadziesiąt autorskich programów rekreacyjno – sportowych przeznaczonych dla młodej widowni, ważniejsze z nich to: Baw się z nami; Spróbuj i Ty; Mamo, Tato pobaw się ze mną; Od Aten do Atlanty. Autor programów i prowadzący zajęcia na wielu kursach podyplomowych dla nauczycieli przedszkoli, nauczania zintegrowanego i wychowania fizycznego. Organizator ponad stu masowych imprez rekreacyjno – sportowych, ważniejsi kontrahenci to: Coca Cola, PKOL, Fundacja Olimpijska, Olimpiady Specjalne, Kredyt Bank, Bank Ochrony Środowiska, Urząd Miasta Warszawy.