Kontakt

 

Dostępny pod adresem www.nauczycielwf.pl sklep internetowy Nauczyciel wychowania fizycznego prowadzony jest
przez Wojciecha Zajkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą:

TRAMPOLINA.EU Zajkowski

Wojciech Zajkowski
ul. Kolejowa 117
05-092 Łomianki


NIP: 118-145-08-58

REGON: 141679324

 

Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra Gospodarki, pod nr:1181450858.

 

Twórca bloga NWF i opiekun sklepu internetowego:

Małgorzata Zalewska

Tel.: 501668158

 

Konta bankowe firmy w PLN:

BZ WBK S.A. 22 1090 1014 0000 0001 1088 6348

BRE Bank mBank: 81 1140 2004 0000 3502 6248 2503


Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres kontakt@nauczycielwf.pl lub pod numerem
telefonu: 501668158 (opłata wg cennika właściwego operatora).