Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa w szkołach

  • szt.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł

Tekst jednolity z 4 września 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Tekst jednolity z 4 września 2020 r. (Dz.U. 2020 poz. 1604)

 

Cały dokument.

Rodzaj: darmowe