Rozporządzenie o oddziałach i szkołach sportowych

  • szt.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł

Tekst jednolity z 17 listopada 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego.

Tekst jednolity z 17 listopada 2020 r. (DZ.U. 2020 poz.2138).

 

Cały dokument.

Rodzaj: darmowe