Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego

Rozporządzenie wprowadza pewne zmiany. W szkołach podstawowych i szkołach ponadpodstawowych mogą być tworzone oddziały sportowe oraz oddziały mistrzostwa sportowego. Szkolenie sportowe będzie odbywało się na podstawie programu szkolenia zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej. Program szkolenia opracowuje polski związek sportowy zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia. Program szkolenia w danym sporcie polski związek sportowy przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej w terminie do dnia 30 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma się rozpocząć realizowanie szkolenia sportowego w danym sporcie. Pozostały te same etapy szkolenia sportowego, zmianą jest to, że nie określono, na jakim etapie kształcenia mają być realizowane. Zapraszamy do zapoznania się z rozporządzeniem i jego załącznikiem.

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby móc dodawać komentarze.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Przeczytaj poprzedni wpis:
4.Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Zamknij