Program wychowania fizycznego dla I etapu edukacyjnego

  • szt.
  • Cena netto: 34,96 zł 43,00 zł

Program wychowania fizycznego dla klas I-III szkoły podstawowej "Rozwijam się"

Program wychowania fizycznego dla klas I-III szkoły podstawowej "Rozwijam się" autorstwa dr Katarzyny Pankowskiej-Jurczyk i Zofii Cichalewskiej.

Program jest propozycją uwzględniającą wszystkie wytyczne odnoszące się do szeroko rozumianej edukacji fizycznej najmłodszych uczniów, które znajdują się w tekście preambuły i załącznika 2 w części dotyczącej edukacji wczesnoszkolnej w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. Stosowne odniesienia odnaleziono zarówno w Celach kształcenia – wymaganiach ogólnych czterech obszarów rozwojowych, jak i Treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych poszczególnych edukacji, w tym przede wszystkim w bloku IX Wychowanie fizyczne oraz Warunkach i sposobach realizacji, a także w Zadaniach szkoły. Składają się one na zbiór wzajemnie się uzupełniających zagadnień, co spełnia postulat postrzegania biopsychospołecznego rozwoju dziecka w procesie wychowania fizycznego. Takie całościowe spojrzenie na dokument rozporządzenia warunkuje ostateczny kształt niniejszego programu.

 

 

Program wysyłany jest w pliku pdf.

Autor: Katarzyna Pankowska-Jurczyk, Zofia Cichalewska
Rodzaj: płatne