Zofia Cichalewska

Program wf dla klas I – III. Gimnazjum

Wdrożenie podstawy programowej do wszystkich etapów kształcenia powoduje konieczność tworzenia nowych programów nauczania. Poniższy program jest jedną z propozycji. Program jest zgodny z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 811)....
Czytaj więcej

Propozycja PSO z wychowania fizycznego

Przedmiotowy System Oceniania powinien być zgodny z aktualnym Rozporządzeniem w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów publicznych. Podczas tworzenia PSO istotne są również założenia Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania (zawarte w statucie szkoły), jak również specyfika przyjętego do realizacji programu nauczania....
Czytaj więcej

Program wf dla klas IV – VI. Szkoła podstawowa

Wdrożenie podstawy programowej do wszystkich etapów kształcenia powoduje konieczność tworzenia nowych programów nauczania. Poniższy program jest jedną z propozycji. Program jest zgodny z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 811)....
Czytaj więcej

Program wf dla klas I – III. Szkoła podstawowa (stara podstawa programowa)

Wdrożenie podstawy programowej do wszystkich etapów kształcenia powoduje konieczność tworzenia nowych programów nauczania. Poniższy program jest jedną z propozycji. Program jest zgodny z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2014 poz. 811)....
Czytaj więcej

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close