Program Wychowania Fizycznego Dla Czteroletniego Liceum Ogólnokształcącego wraz z rozkładem materiału

OPIS PROGRAMU:

W roku szkolnym 2019/2020, zgodnie z harmonogramem reformy edukacji z 2017 roku, uczniowie ośmioletnich szkół podstawowych rozpoczną naukę w nowopowstałych szkołach ponadpodstawowych. Niniejszy program powstał w celu wsparcia nauczycieli wychowania fizycznego ze szkół ponadpodstawowych. Program nauczania wychowania fizycznego „Wychowanie do aktywności fizycznej przez całe życie” zawiera treści zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz.U. 2018 poz. 467). Niniejszy program jest propozycją dla nauczycieli wychowania fizycznego uczących w czteroletnich liceach ogólnokształcących.

W programie „Wychowanie do aktywności fizycznej przez całe życie” uwzględniono wymagania szczegółowe z podstawy programowej. Treści nauczania zostały podzielone na cztery lata edukacji. Wiadomości i umiejętności, które uczeń powinien opanować zostały przedstawione w formie tabeli. Opisane wymagania korespondują z wiadomościami i umiejętnościami opanowanymi przez uczniów w poprzednich etapach edukacyjnych. Proponowany układ treści w odniesieniu do poszczególnych lat szkolnych jest tylko propozycją, którą każdy nauczyciel może modyfikować według własnych potrzeb uwzględniając specyficzne warunki danej placówki (np. bazę sportowo-rekreacyjną szkoły, kadrę nauczycielską, możliwości uczniów itp.).

Program zawiera dodatkowo dwie propozycje zasad przedmiotowego oceniania z wychowania fizycznego.

OPIS ROZKŁADU MATERIAŁU:

Rozkład materiału z wychowania fizycznego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego zgodny z nową podstawą programową. Rozkład przewidziany jest na 38 tygodni dydaktycznych, czyli 114 godzin w roku szkolnym w klasach 1-3 i 30 tygodni dydaktycznych, czyli 90 godzin w roku szkolnym w klasie 4 . Rozkład jest spójny z programem „Wychowanie do aktywności fizycznej przez całe życie” dr Małgorzaty Zalewskiej. Rozkład jest dostępny w formacie PDF i CSV. Wersja rozkładu materiału w formacie CSV jest przygotowana do bezpośredniego zaimportowania tematów do dziennika elektronicznego Librus.

Autor:

DR MAŁGORZATA ZALEWSKA

Program wychowania fizycznego wraz z rozkładem materiału


Tylko program wychowania fizycznego


Tylko rozkład materiału do programu

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby móc dodawać komentarze.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Przeczytaj poprzedni wpis:
4.Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Zamknij