Program wf dla klas I – III. Szkoła podstawowa (nowa podstawa programowa)

Wdrożenie podstawy programowej do wszystkich etapów kształcenia powoduje konieczność tworzenia nowych programów nauczania. Program wychowania fizycznego dla I etapu kształcenia „Rozwijam się” jest jedną z propozycji. Program jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356).

Program jest propozycją uwzględniającą wszystkie wytyczne odnoszące się do szeroko rozumianej edukacji fizycznej najmłodszych uczniów, które znajdują się w tekście preambuły i załącznika 2 w części dotyczącej edukacji wczesnoszkolnej. Stosowne odniesienia odnaleziono zarówno w Celach kształcenia – wymaganiach ogólnych czterech obszarów rozwojowych, jak i Treściach nauczania – wymaganiach szczegółowych poszczególnych edukacji, w tym przede wszystkim w bloku IX Wychowanie fizyczne oraz Warunkach i sposobach realizacji, a także w Zadaniach szkoły. Składają się one na zbiór wzajemnie się uzupełniających zagadnień, co spełnia postulat postrzegania biopsychospołecznego rozwoju dziecka w procesie wychowania fizycznego. Takie całościowe spojrzenie na dokument rozporządzenia warunkuje ostateczny kształt niniejszego programu.

Autorki:

DR KATARZYNA PANKOWSKA – JURCZYK

ZOFIA CICHALEWSKA

 Program wychowania fizycznego wraz z rozkładem materiału


Jeżeli masz już program wychowania fizycznego zapraszamy do skorzystania ze specjalnej oferty cenowej na zakup rozkładu materiału:
Rozkład materiału do programu „Rozwijam się”

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby móc dodawać komentarze.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close

Przeczytaj poprzedni wpis:
4.Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Zamknij