Opis

Lista do podpisu przez rodzica i ucznia – zapoznałem się z dokumentami szkolnymi. Zapoznałem się ze Statutem, Programem wychowawczo-profilaktycznym i Zasadami Oceniania Wewnątrzszkolnego.

WAŻNE!

Dokument jest do pobrania tylko dla osób zalogowanych na stronie nauczycielwf.pl