Avada Classic Shop

Postępowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia – materiały na lekcję wychowania fizycznego z edukacji zdrowotnej dla klas V-VI szkoły podstawowej

11,00 

Edukacja zdrowotna w klasach V-VI szkoły podstawowej – materiały na lekcję.

Opis

Pakiet Postępowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zawiera:

  • Teorię dotyczącą realizacji podstawy programowej
  • Prezentację gotową do przedstawienia uczniom
  • Kartę pracy do wykorzystania podczas lekcji

 

Treść punktu z podstawy programowej

KLASY V i VI

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.

1.W zakresie wiedzy. Uczeń:

2) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

Materiały przygotowała dr Katarzyna Pankowska-Jurczyk

Tytuł

Przejdź do góry