Postępowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia - materiały na lekcję wychowania fizycznego z edukacji zdrowotnej dla klas V-VI szkoły podstawowej

  • szt.
  • Cena netto: 8,94 zł 11,00 zł

Edukacja zdrowotna w klasach V-VI szkoły podstawowej - materiały na lekcję.

Pakiet Postępowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia zawiera:

  • Teorię dotyczącą realizacji podstawy programowej
  • Prezentację gotową do przedstawienia uczniom
  • Kartę pracy do wykorzystania podczas lekcji

 

Treść punktu z podstawy programowej

 

KLASY V i VI

 

III. Bezpieczeństwo w aktywności fizycznej.

1.W zakresie wiedzy. Uczeń:

2) omawia sposoby postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia.

 

Autor: Katarzyna Pankowska-Jurczyk
Rodzaj: płatne