Wybieram zdrowie

Holistyczne, całościowe podejście do zdrowia zakłada, że zdrowie człowieka stanowi całość, złożoną z kilku powiązanych elementów, wymiarów. Są one wzajemnie od siebie zależne:

  • Zdrowie fizyczne – odnosi się do ciała, jego prawidłowego funkcjonowania. Jest związane z odpowiednim poziomem sprawności i wydolności fizycznej. Już Arystoteles twierdził, że: „Zdrowie cielesne jest rezultatem poświęcenia się gimnastyce, człowiek zapada na zdrowiu, gdy zaniedbuje ćwiczenia”.
  • Zdrowie psychiczne – wyróżnia się jego dwa komponenty:
    – poznawczy, czyli zdrowie umysłowe określane jako zdolność do jasnego, spójnego myślenia, uczenia się, realizacji swego potencjału intelektualnego;
    – afektywny, czyli zdrowie emocjonalne, które oznacza zdolność do kontrolowania emocji, jak również rozpoznawanie ich i wyrażanie w sposób adekwatny do sytuacji; zdolność do radzenia sobie z trudnościami, stresem, napięciem, depresją i lękiem.
  • Zdrowie społeczne – oznacza ono niezależność, związaną z dojrzałością społeczną, zdolność do utrzymywania dobrych relacji interpersonalnych i współpracy z innymi ludźmi, akceptowanie odpowiedzialności za siebie i innych.

Tematyka szkolenia:

  • Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu
  • Zachowania prozdrowotne w aspekcie fizycznym i psychospołecznym
  • Promowanie zdrowego stylu życia

Koszt szkolenia rady pedagogicznej (do 20 osób): 250 zł za jedną godzinę dydaktyczną.
Koszt dla klienta indywidualnego (5 godzin dydaktycznych): 97 zł.

Osoby prowadzące:
dr Katarzyna Pankowska-Koc (poza woj. mazowieckim)
Psycholog, interwentka kryzysowa, arteterapeutka, tutor, specjalistka w obszarze Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, trenerka w obszarze psychoedukacji. Absolwentka I i II stopnia kursu „Ruch rozwijający bazujący na metodzie Weroniki Sherborne”. Autorka wielu publikacji, organizator i uczestnik licznych konferencji i seminariów. Współautorka książki „Edukacja zdrowotna w wychowaniu fizycznym”. Redaktor prowadząca Poradników: Gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna w szkole i Wychowanie fizyczne w praktyce. Specjalistka w zakresie bezpieczeństwa. Konsultantka merytoryczna programu o bezpieczeństwie na drodze „Save driving”. Uczestniczka szkolenia Rady Europy w ramach „Programme Pestalozzi”.
mgr Justyna Nowakowska (na obszarze woj. mazowieckiego)
Psycholog, specjalistka w obszarze Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (praca na zasobach). Doświadczenie w pracy z osobami resocjalizowanymi. Tutor. Koordynatorka w projekcie „Jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku z cukrzycą w szkole/przedszkolu?”. Trenerka fundacji szkoleń psychoedukacyjnych.

Za pomocą poniższego formularza dokonasz zapisu na szkolenie

Dane szkoły/placówki lub imię i nazwisko (wymagane)

Telefon kontaktowy

Adres email (wymagane)

Liczba godzin dydaktycznych

Uwagi

Brak komentarzy.

Zostaw odpowiedź

Musisz być zalogowany żeby móc dodawać komentarze.

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close