Podstawa programowa wychowania fizycznego dla klas I-III szkoły podstawowej

  • szt.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 14 lutego 2017 r.

Podstawa programowa wychowania fizycznego dla klas I-III szkoły podstawowej (edukacja wczesnoszkolna) na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.

Rodzaj: darmowe