Higiena osobista – materiały na lekcję wychowania fizycznego z edukacji zdrowotnej dla klas I-III szkoły podstawowej

  • szt.
  • Cena netto: 8,94 zł 11,00 zł

Edukacja zdrowotna dla klas I-III szkoły podstawowej - materiały na lekcję.

Pakiet Higiena osobista zawiera:

  • Teorię dotyczącą realizacji podstawy programowej
  • Prezentację gotową do przedstawienia uczniom
  • Kartę pracy do wykorzystania podczas lekcji

 

Treść punktu z podstawy programowej

1.Osiągnięcia w zakresie utrzymania higieny osobistej i zdrowia. Uczeń:

1) utrzymuje w czystości ręce i całe ciało, przebiera się przed zajęciami ruchowymi i po ich zakończeniu; wykonuje te czynności samodzielnie i w stosownym momencie;

 

Autor: Katarzyna Pankowska-Jurczyk
Rodzaj: płatne