Fazy sensytywne w rozwoju zdolności motorycznych

  • szt.
  • Cena netto: 0,00 zł 0,00 zł

Fazy sensytywne w rozwoju zdolności motorycznych.

Okresy (fazy) sensytywne to takie przedziały czasowe, w których organizm ucznia charakteryzuje się zwiększoną wrażliwością na działania czynników środowiskowych. Warto się orientować, kiedy występują  te momenty w rozwoju uczniów. Jeżeli oddziałujemy na daną zdolność motoryczną,
w odpowiednim dla niej okresie sensytywnym, łatwiej jest ją kształtować, rozwijać i doskonalić.

Autor: Katarzyna Pankowska-Jurczyk
Rodzaj: darmowe