Twój koszyk jest pusty.

Może zainteresują Cię produkty przedstawione poniżej.

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Zajęcia z wychowania fizycznego są podzielone na: • 2 godziny zajęć ogólnorozwojowych (zajęcia klasowe) • 2 godziny zajęć do wyboru (zajęcia w grupach międzyoddziałowych)

Szkoła podstawowa. Klasy I-III Czas trwania: 45 minut Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Cele szczegółowe: • Wiadomości: uczeń wie, że należy przestrzegać przepisów ruchu drogowego • Umiejętności: uczeń umie szybko reagować na sygnały wzrokowe i słuchowe • Postawy: uczeń współpracuje z partnerem aby osiągnąć cel Przybory i przyrządy: • szarfy • piłki

Przedmiotowy System Oceniania z wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej i gimnazjum - propozycja dla użytkowników dziennika LIBRUS. 1. Założenia: a. zajęcia z wychowania fizycznego są podzielone na dwie godziny zajęć ogólnorozwojowych (zajęcia klasowe) oraz dwie godziny zajęć do wyboru (zajęcia w grupach międzyoddziałowych); b. oceny śródroczna i końcowa z wychowania fizycznego są wystawiane na podstawie średniej ważonej z ocen cząstkowych…

Program wychowania fizycznego wraz z rozkładem materiału

Tylko program wychowania fizycznego dla II etapu kształcenia
Tylko rozkład materiału do programu

Szkoła podstawowa. Klasy I-III Czas trwania: 45 minut Miejsce zajęć: sala gimnastyczna Cele szczegółowe: • Wiadomości: uczeń zna pojęcie „falstart” • Umiejętności: uczeń umie podrzucić i złapać woreczek • Postawy: uczeń proponuje różne zadania do wykonania podczas podrzucania woreczka Przybory i przyrządy: • szarfy • woreczki • pachołki

Okres wczesnoszkolny, to II apogeum w rozwoju motoryczności tzw. „etap dziecka doskonałego”. Cechą znamienną tego etapu jest wyjątkowa łatwość w nauczaniu nowych ruchów, wynikająca ze sprawności mechanizmów koordynacyjnych. Warto zapoznać się z teorią dotyczącą rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku wczesnoszkolnym jak również z grami i zabawami mającymi istotne znaczenie w kształtowaniu koordynacji ruchowej.

Dodaj do koszyka

Rozkład materiału z wychowania fizycznego dla I etapu edukacyjnego zgodny z nową podstawą programową. Rozkład przewidziany jest na 38 tygodni dydaktycznych, czyli na 114 godziny w roku. Rozkład jest spójny z programem "Rozwijam się" dr Katarzyny Pankowskiej-Jurczyk i Zofii Cichalewskiej. Rozkład jest dostępny w formacie PDF i CSV. Wersja rozkładu materiału w formacie CSV jest przygotowana do bezpośredniego zaimportowania tematów…

Dodaj do koszyka

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystanie plików cookies. Możesz też zmienić ustawienia swojej przeglądarki. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close