Scenariusze lekcji, propozycje gier i zabaw, materiały do realizacji edukacji zdrowotnej, przykładowe testy sprawności oraz prezentacje, do wykorzystania na zajęciach.