Pomoc dla nauczyciela zawiera treści przydatne podczas prowadzenia lekcji wf, pomoc psychologiczną, informacje związane z rozwojem psychomotorycznym oraz wzory dokumentów przydatne w pracy nauczyciela.