Aktualnie obowiązujące rozporządzenia dotyczące awansu zawodowego nauczyciela wraz ze wzorami wniosków na poszczególne stopnie awansu zawodowego.

Pobierz
Pobierz
Pobierz
Pobierz