Ruszamy po zdrowie

31-01-2016

Katarzyna Pankowska-Jurczyk, współtwórczyni NWF,  wygłosiła 28 stycznia 2016r. dwa wykłady dotyczące edukacji zdrowotnej podczas II Konferencji z cyklu „Ruszamy po zdrowie” – Edukacja zdrowotna. Jeden z wykładów dotyczył zdrowia i jego aspektów oraz modeli edukacji zdrowotnej. Drugi natomiast poruszył tematykę realizacji edukacji zdrowotnej w szkole w oparciu o Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół – Dz.U. 2012 poz. 977. Treści przekazane podczas wykładów spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy.