ABC lekcji

Nauczyciel nie tylko uczy i wychowuje, ale powinien też wykazać się umiejętnością planowania i projektowania.
Na tej stronie będziemy zamieszczać materiały, które mogą być przydatne przy tworzeniu autorskich programów, planów, systemów oceniania oraz scenariuszy.  Zapraszamy do skorzystania z przygotowanej dla Państwa pomocy.

 

Tworzenie programu nauczania
Tworzenie planów wynikowych
Ocena z wychowania fizycznego
Scenariusz lekcji
Tok lekcji
Metody realizacji zadań na lekcji wf

Metodyka nauczania i przepisy dyscyplin sportowych

Zabawy uspokajające

Błąd: Proszę podać poprawny adres email

Błąd: Niepoprawny email

Błąd: Please enter your first name

Błąd: Please enter your last name

Błąd: Please enter a username

Błąd: Please enter a password

Błąd: Please confirm your password

Błąd: Password and password confirmation do not match